ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។
ជួបជាមួយភ្នាក់ងារលក់របស់យើង

កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទិញ​ និងលេងឆ្នោតខេមភូល

ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះនឹងផ្ញើទៅកាន់ភ្នាក់ងារយើងភ្លាមៗ បន្ទាប់មកលោកអ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន ក្រោយពេលឈ្នះ ១៥បាទី ។ លទ្ធផលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមរយះពេល ៣០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីផ្សាយលទ្ធផល។

ពិនិត្យលទ្ធផលឆ្នោត
1 Retail Agents
Search
Expand the search area up to
ក្លាយជាភ្នាក់ងារលក់របស់យើង
ហើយចង់បង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកមែនទេ?

ចូលរួមជាភ្នាក់ងារលក់របស់យើងដើម្បីទទួលបានភ្ញៀវកាន់តែច្រើនមកទីតាំងរបស់អ្នក។
អ្នកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានពីការលក់ផ្ទាល់ ការផ្តល់ជូននូវប្រាក់រង្វាន់ ឬភាគរយ ពីការលក់។

ស្នើសុំធ្វើជាដេប៉ូលក់