ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ
ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ

The Easy way to buy and play Lottery near you

the reward will be sent immediately to Cambodia lottery agent’s account. Then the money can be withdrew in 10 minutes after the result announced. Reward is valid 30 days from the result announcement date.

Our Lotteries

Campools 7D
Campools 6D
Campools 5D
Lotto  6/49
Particle element

Buy from our Agent

It’s so fast and easy to find our Lottery agent

Particle element
Particle element
Particle element
Particle element

Buy from Our Mobile App

A Better Way To Play The Lottery from the palm of your hand! you can deposit and withdraw your money from our Mobile App as well.

For iPhones For Android