ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ
ช่องเราจะทำการถ่ายทอด เวลาสามทุ่ม 5 นาที สำหรับวันจันทร์ถึงวันสุขและหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ครับ
Meet Our Lottery agent

The Easy way to buy and play Lottery near you

the reward will be sent immediately to Cambodia lottery agent’s account. Then the money can be withdrew in 10 minutes after the result announced. Reward is valid 30 days from the result announcement date.

Check Our Results
1 Retail Agents
Search
Expand the search area up to
Become Lottery agent
Do you own a retail business? and want to increase your revenue?

Sell lottery tickets to bring in more customers to your location.
you stand to earn on direct sales. Certain states, leven offer bonuses or percentages for retailers that sell winning tickets.

Apply Retailer Now