ស្វាគមន៍ការមកកាន់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល ជាមួយទំនុកចិត្ត សេវាកម្មល្អ បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់

ទីស្នាក់ការកណ្តាលក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនិងគណៈគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំ និងមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឆ្នោត។ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល ធ្វើប្រតិបតិ្តការលក់ ឆ្នោតកាត់ខ្ទង់ ឡូតូ និងឆ្នោតកោស ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយ ងាយស្រួលលេងនិងឈ្នះ។ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល រៀបចំរបៀបលេង និងចេញលទ្ធផលឆ្នោតដោយមានតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌។យើងបានបង្កើតបណ្តាញលក់ដ៏ទូលំទូលាយ ជាមួយនិងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងមានការគ្រប់គ្រងការចំណាយលើការឈ្នះរង្វាន់ដោយត្រឹមត្រូវ។ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល អភិវឌ្ឍ និងអនុវត្តអាជីវកម្មឆ្នោតដែលរួមចំណែកដល់ប្រាក់ចំណូលរួម។ យើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិនិយោគសំខាន់ៗដែលអាចផ្តល់ការគាំទ្រដល់អាជីវកម្មឆ្នោតរបស់យើងបានយូរអង្វែង។​ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល មានអ្នកជំនាញ និងបទពិសោធជាច្រើនឆ្នាំ គ្រប់គ្រងការត្រូតពិនិត្យប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីប្រាកដថាមិនមានការអាក់ខានណាមួយក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មជូនលោកអ្នក។ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល មានមូលដ្ឋានក្នុងបើកដំណើរអាជីវកម្មឆ្នោត និងលក់សន្លឹកឆ្នោត។ ឆ្នោតត្រូវបានកំណត់ជាការចាប់រង្វាន់ដែលអ្នកលេងត្រូវបង់ប្រាក់ជាមុន ហើយអ្នកឈ្នះត្រូវបានចាប់យកដោយចៃដន្យ និងតម្លាភាព (សម្រាប់ឆ្នោតចាក់ ឡូតូ 5D 6D 7D)តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើប្រតិបត្តិការ ។ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល សូមអរគុណ និងស្វាគមន៍ ដល់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលតែគាំទ្រ និងមកដល់ការិយាល័យកណ្តាលរបស់យើង។ យើងបើកបំរើសេវាកម្មជូនលោកអ្នក យ៉ាងរីករាយ និងយកចិត្តទុកដាក់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចាប់ពីម៉ោង ៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ៨យប់។

ស្វាគមន៍ការមកកាន់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតខេមភូល ជាមួយទំនុកចិត្ត សេវាកម្មល្អ បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ Read More »