រង្វាន់ធំ
i4
1,096,608,000R
ការចេញលទ្ធផលឡូតូ 6/49 និងធ្វើការចេញលទ្ធផលនៅវេលាម៉ោង ៩:០៥ នាទីយប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងវេលាម៉ោង ៧:00 នាទីយប់ នៅថ្ងៃសៅរ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ។

柬埔寨六合彩|柬埔寨六合彩开奖结果|柬埔寨六合彩在线购买 - 柬埔寨六合彩官网

柬埔寨六合彩、柬埔寨六合彩开奖结果、柬埔寨六合彩在线购买

Campools Lottery全网唯一官方网站,即时柬埔寨六合彩开奖记录网址、历史开奖号码、论坛、软件预测、认准官方网址【campoolslottery.com】

柬埔寨六合彩

柬埔寨六合彩开奖记录网址、历史开奖号码、论坛、软件预测、认准官方网址

Campools Lottery

Campools Lottery Cambodia

Lottery in Cambodia

Campools Lotto Cambodia

Draw Games Cambodia

Scratch Cards Cambodia

Demo Home Page

ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ទូរទស្សន៍​ PNN ២៤ម៉ោង

លទ្ធផលបន្ទាប់៖ #1304
ថ្ងៃ
ខែ
ឆ្នាំ

21

11

2023

ម៉ោង៖ 21:05

លទ្ធផលលើកទី៖ #1303 ថ្ងៃ សុក្រ ទី 19 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 21:05
1,096,556,000R
28
18
21
33
41
11
+
07
រង្វាន់ធំ
តម្លៃប៉ាន់ស្មានរង្វាន់ធំ
1,096,608,000R
លទ្ធផលបន្ទាប់៖ #1304
ថ្ងៃ
ម៉ោង
នាទី
វិនាទី

ជ្រើសរើសប្រភេទហ្គេម

CAMPOOLS 5D
U POWER BALL
CAMPOOLS 6D
CAMPOOLS 7D
1,096,556,000R
28
18
21
33
41
11
+
07

លទ្ធផលលើកទី៖ #1303
កាលបរិច្ជេទ៖ 19/07/2024
ម៉ោង៖ 21:05

រង្វាន់ធំ
Coming Soon…
Coming Soon…
Coming Soon…
Coming Soon…
Previous slide
Next slide

Result Draw ID: #1303, July 19, 2024 Time: 21:05

28
18
21
33
41
11
+
07
រង្វាន់ធំ
1,096,556,000R
Coming Soon…
Coming Soon…
Coming Soon…
Coming Soon…
Previous slide
Next slide

ឆ្នោតចាក់
ចំណាយតិច ឈ្នះច្រើន

ឆ្នោតខេមភូល ងាយលេង ងាយឈ្នះ ដោយគ្រាន់តែទាញយកកម្មវិធី ឆ្នោតខេមភូល សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នក នោះលោកអ្នកអាចលេងបានគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា។ លោកអ្នកក៏អាចដកនិងដាក់លុយតាមរយះកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងផងដែរ។
CAMPOOLS LOTTO 6/49

តំលៃ 2,000៛
រង្វាន់ធំចាប់ពី
1,000,000,000៛

CAMPOOLS 7D

តំលៃ 1,000៛
រង្វាន់ធំរហូតដល់
5,000,000,000៛

CAMPOOLS 6D

តំលៃ 1,000៛
រង្វាន់ធំរហូតដល់
500,000,000៛

CAMPOOLS 5D

តំលៃ 1,000៛
រង្វាន់ធំរហូតដល់
50,000,000៛

ឆ្នោតកោស
កោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាម

ជាមួយនឹងឆ្នោតកោសខេមភូល លោកអ្នកអាចឈ្នះរង្វាន់ធំរហូតដល់ 168,000,000៛ ដែលតម្លៃចាប់ពី 1,000៛ ក្នុងមួយសន្លឹក។ កោសភ្លាម ឈ្នះភ្លាមៗ!!!